Landelijke Kinderopvang organiseert kwalitatieve opvang via verschillende werkvormen: onthaalouders, initiatieven buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, lokale diensten buurtgerichte opvang, vakantieopvang voor bedrijven. 

Landelijke kinderopvang is inclusieve kinderopvang.

Bij de helpdesk kan u terecht voor meer informatie: 070/ 24 60 41 (09u-14u) 

 

Bron: www.landelijkekinderopvang.be